Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte vores ejendomsadministration med henvendelser og spørgsmål. For at vi kan yde hurtig ekspedition, bedes du benytte nedenstående kontaktformularer alt efter, hvad din henvendelse drejer sig om. Har du brug for akut hjælp uden for vores åbningstid, kan du læse mere på denne side.

Henvendelsen vedrører

Dine oplysninger

Akut hjælp uden for åbningstiden

Har du behov for akut hjælp udenfor vores åbningstid, kan du kontakte en af nedenstående samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at du kun tilkalder håndværkerhjælp udenfor åbningstiden ved AKUTTE situationer. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du være opmærksom på, at det er for egen regning. Er skaden under udlejers vedligeholdelsespligt, dækker Nima udgiften, hvis skaden betragtes som akut. Er skaden under lejers vedligeholdelsespligt, er det lejer, som skal dække udgiften.

Strøm

Er strømmen gået, er det vigtigt, at du først tjekker, om der er sprunget en sikring, eller om hovedafbryderen er blevet afbrudt. Hvis dette ikke er problemet, bedes du kontakte El ABC på tlf. 47 31 15 27.

Vand og varme

Er der problemer med vandet eller varmen, bedes du først tjekke forsyningsselskabets hjemmeside og se, om de har lavet en fejmelding på deres hjemmeside. Er dette ikke tilfældet, bedes du kontakte VVS’er Niklas Rasmussen på tlf. 47 31 13 48.

Ruder

Er en rude smadret, og der er akut behov for reparation bedes du kontakte glarmester Husmer Glas & Facade på tlf. 70 87 02 90.

Mistet nøgle

Har du mistet din nøgle eller låst dig ude af din bolig udenfor kontorets åbningstid skal du kontakte Byens Låseservice på tlf. 47 31 42 71. Bemærk: Tilkald af låsesmed sker for egen regning. Der er sikret låsesystem i ejendommen, hvorfor en låsesmed ved akut udkald oftest er nødt til at ødelægge cylinderen, og udskifte den til en midlertidig cylinder uden for låsesystemet. Vi er desværre – for at opretholde det høje sikkerhedsniveau i ejendommens låsesystem – nødsaget til at kræve at lejer senere bekoster reetablering af cylinderen til originalen. Kontakt derfor altid kontoret førstkommende hverdag efter evt. udkald af låsesmed.