Husleje & forbrug

Husleje

Husleje skal altid betales til d. 1. i måneden. Det er ikke muligt at vente med at betale leje. Overholdes reglerne vedr. indbetaling af husleje jævnfør lejekontrakten ikke, har NIMA ret til at sende et påkrav og afhængig af de konkrete omstændigheder ophæve lejekontrakten.

A conto forbrug

I de fleste lejemål beregnes der et acontobeløb på forbrug ud fra lejemålets størrelse og evt. antal beboere, og hvad det tidligere forbrug har været. A conto betyder, at du betaler et løbende beløb hver måned til at dække dit forventede årlige forbrug af varme og evt. vand. Dette beløb vil blive opkrævet sammen med din husleje. Du betaler ikke nødvendigvis det samme i forbrug, som din nabo, da det afhænger af, hvor stort dit forbrug er. Forbruget opgøres en gang om året.

Forbrugsregnskab

Når dit forbrug opgøres, vil du enten få penge tilbage eller skulle betale et ekstra beløb alt efter balancen mellem dit forbrug og a conto-opgørelse. Forbrugsregnskabet for varme og evt. vand baseres på Ista eller Brunatas samlede opgørelse som laves én gang om året – ofte omkring foråret. Strømforbrug afregner du selv direkte med forsyningsselskabet. Har du en indsigelse mod forbrugsregnskabet kan du benytte nedenstående formular.