Fraflytning

Ønsker du at opsige dit lejemål, skal du opsige elektronisk med dit NemID/MitID ved at benytte dig af opsigelsesformularen nedenfor.

Opsigelsesvarsel

Du finder opsigelsesvarslet for dit lejemål i din lejekontrakt. Opsigelsesvarslet er typisk løbende måned + 3 måneder. Du skal betale husleje, forbrugsomkostninger m.v. i hele opsigelsesperioden. Har du betalt en måneds forudbetalt leje, kan du benytte denne i sidste måned af din opsigelsesperiode.

Fraflytning

Fraflytning skal ske på en hverdag, og du kan godt fraflytte midt i opsigelsesperioden. Ønsker du flytte under opsigelsesperioden, skal du oplyse det i forbindelse med din opsigelse, og vi vil forsøge at genudleje din bolig hurtigst muligt ud fra ønskede dato. Vi afholder åbent hus efter aftale med dig. Vær opmærksom på, at du skal fraflytte lejligheden senest 14 dage før din sidste lejedag. I de 14 dage istandsættes din bolig, og du skal stadig betale husleje m.v. for denne periode.

Fraflytningssyn

På dagen, du fraflytter, afholdes fraflytningssyn sammen med en af vores ejendomsfunktionærer, som samtidig udarbejder fraflytningsrapport. Her gennemgås boligen for fejl og mangler, og det noteres, hvad der skal istandsættes, inden dit lejemål kan genudlejes. Samtidig skal du indlevere dine nøgler til lejemålet og postkassen.

  • Rengøring

    Når lejemålet fraflyttes, skal det være i ryddet og rengjort stand. Er lejemålet ikke tilstrækkelig rengjort ved fraflytning, forbeholder vi os retten til at få lejemålet rengjort på lejers regning.

 

  • Forudbetalt leje

    Har du ved indflytning indbetalt en måneds forudbetalt husleje, kan du vælge at få denne udbetalt i forbindelse med fraflytningen eller benytte den til at betale den sidste måneds husleje, du bor i lejemålet. Vær opmærksom på at framelde betalingsservice, hvis du vælger at benytte den forudbetalte leje i den sidste måned, du er boende.

Istandsættelse af lejemål

Dit boliglejemål skal – som hovedregel – istandsættes, når du skal fraflytte. Lejemålet skal bringes i den stand, som det var, da du overtog det. Hvor meget, den skal istandsættes, afhænger af lejlighedens stand, og det vil blive vurderet til fraflytningssynet. NIMA samarbejder med lokale håndværkerfirmaer, som hjælper med at istandsætte lejlighederne. Ønsker du selv at vælge håndværkere til at istandsætte boligen, er det vigtigt at arbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt. Lejer skal kunne dokumentere, at istandsættelsen er udført håndværksmæssigt korrekt, og NIMA kan kræve at få tilsendt kopi af fakturaer. Vælger du ikke NIMAs håndværkere, skal lejemålet stadig afleveres 14 dage før fraflytning. Lever denne ikke op til standarderne vil vores håndværkere færdiggøre istandsættelsen. Kontoret kan kontaktes vedr. farvekoder og evt. andre spørgsmål.

Flytteopgørelse

Vi fremsender din flytteopgørelse indenfor 8 uger, efter du er fraflyttet. Du vil som udgangspunkt modtage din flytteopgørelse på mail, og det er derfor vigtigt, at du oplyser din nye adresse samt dit kontonummer i forbindelse med din opsigelse, så vi kan tilbageføre evt. tilgodehavende i form af overskydende depositum.
Hvis du er uenig over flytteopgørelse og ønsker at lave en indsigelse, skal dette ske skriftligt og personligt. I indsigelsen er det vigtigt, at du påpeger de ting i flytteopgørelsen, som du er uenig med.