Bæredygtighed

For os ligger bæredygtighed i den langsigtede tankegang, og derfor investerer vi i gode materialer og langvarige løsninger.

Når man planter en egeskov, så vokser den langsomt – så langsomt, at det er de kommende generationer forundt at sidde under kronerne og nyde godt af skovens skygge. Egetræet er som materiale kendt for at være både slidstærkt, robust og smukt, og det er forbundet med god kvalitet og lang holdbarhed. Egetræer er en investering i fremtiden. Når vi bygger og udvikler, så har vi egeskoven med os som reference.

Vi tænker altid langsigtet, når vi vælger materialer

Når vi vedligeholder i stedet for at udskifte, så skåner vi klimaet og naturen. Derfor er det sund fornuft at vælge materialer af god kvalitet. De har en længere levetid og fremstår kun smukkere med tiden.

Når det er muligt, vælger vi:

  • De bedste kulbrændte og frostfaste mursten på markedet, fordi de kan holde i flere generationer.
  • Kraftige egetræsgulve, som kan slibes mange gange
  • Aluminiumsvinduer, der kan holde hundrede år med minimal vedligeholdelse.
  • Massive døre med kraftige hængsler, der kan åbne og lukke igen og igen
  • Vi tænker langsigtet med drift og energiforbrug

Den fremadrettede daglige drift og energiforbruget har stor betydning for klimaet og derfor er det vigtigt, at vi også her finder de bedste løsninger på sigt og ikke kun har øje for nuværende minimumskrav. Det gælder spildevandshåndtering, affaldssortering, klimasikring, afledning af regnvand m.v.– områder hvor vi ofte leverer mere end myndighedskrav.

Vi tænker langsigtet med grønne byrum

Vi har ikke kun ansvaret for de ejendomme, vi opfører og varetager, men også udearealerne og det omkringliggende miljø og byrum. Derfor går vi gerne på kompromis med bygningsprocenten for at gøre plads til udeområder, der gavner klimaet og trivslen. Grønne områder, der både bidrager til biodiversitet, opsamling af regnvand og som med hyggekroge, grillsteder og legepladser tilmed giver stor herlighedsværdi for beboerne, brugerne og dem, der bor i nærheden.

” Vi bruger faktisk ikke rigtig ordet vækst, når vi snakker om resultater. Vækst i sig selv har ingen værdi for os. Vi drives af udvikling og det dækker over noget andet. Det handler om at skabe værdi for lokalsamfundet og for de mennesker, som skal bo og opholde sig i de ejendomme, vi administrerer og de udeområder, der følger med.”
Niels M. Viuff, direktør og grundlægger