Ansøgning om hold af hund

Før du ansøger om hold af hund bedes du sikre dig at nedenstående betingelser er opfyldt. Er disse ikke opfyldt, vil tilladelsen kunne inddrages af Nima og en overtrædelse kan betragtes som kontraktbrud og i værste fald ophævelse af lejemålet.

 1. Der må i hvert lejemål kun være 3 hunde, som maximalt har en samlet vægt på 40kg.
 2. Det er ikke tilladt, at hunden får hvalpe.
 3. Bebyggelsens fællesarealer må ikke forurenes af hunden. Når hunden forretter sin nødtørft på ejendommens fællesarealer eller i nærområdet, påhviler det hundens ejer at fjerne hundens efterladenskaber øjeblikkeligt.
 4. Hunden skal holdes i helbredsmæssig forsvarlig stand.
 5. Hunden skal have de vacciner, som myndighederne til en hver tid måtte påbyde. Bevis for vaccinationer skal fremvises ved registrering og revaccinationsattest på forlangende.
 6. Hunden må max. have en normalvægt på 40 kg. (som fuldvoksen).
 7. Hunden skal udenfor hjemmet altid føres i snor, også i trappeopgang, på svalegang og i elevator mv.
 8. Hunden skal udenfor hjemmet altid bære halsbånd med tydelig angivelse af tilhørsforhold.
 9. Hunden må ikke overlades til personer, som ikke har den fornødne kontrol over dyret.
 10. Hvis hunden dør, eller hvis lejer på anden vis skiller sig af med hunden, skal lejer meddele dette til Nima hurtigst muligt. Ønsker lejer herefter at anskaffe sig en ny hund, skal lejer ansøge om hund på ny.
 11. Hunden må ikke være generende for de øvrige beboere ved sin adfærd, herunder hyppig eller langvarig gøen eller hylen, lugt eller bidsk optræden.
 12. Hvis hunden skambider mennesker eller dyr, vil tilladelsen til at holde hund blive inddraget omgående.
 13. Det er et krav, at lejer fremsender billede af hund samt kopi af hundens registreringsattest og hundens ansvarsforsikring.